Over Ons

VISIE

De Fik is een onafhankelijke non-profit organisatie die is betrokken bij vele evenementen. Hierin zijn ruimte bieden aan creatieve geesten, getalenteerde Amsterdammers en het samenbrengen van muziekliefhebbers van elektronische muziek tot bandjes, de kern elementen die bijdragen aan de liefde waar De Fik voor staat. Dit doen we door middel van het faciliteren van apparatuur/materialen, meer dan wekelijks medewerking te verlenen aan producties en op te treden als co-organisatie. Met een hechte vriendengroep aan het roer en vele enthousiaste vrijwilligers.

KLEINE GESCHIEDENIS

Alweer zo’n veertien jaar geleden opgericht in de Zaanstreek op initiatief van Nico Redeker, nog steeds de voorzitter van de stichting. Lang voordat ze naar Amsterdam kwam, zo’n drie jaar geleden, heeft de stichting haar eerste strepen behaald door aan de kern te staan van de broeiende lokale punk-scene. Vanuit deze beweging verbrede “De Fik” tot een begrip in de Zaanstreek, door bereikbaar en beschikbaar te zijn voor initiatieven van elk formaat en evenementen van alle soorten. Buurtfeesten, exposities, openingen, theatervoorstellingen, demonstraties, parades, begrafenissen, etcetera. 

In deze tijd had de stichting jarenlang een vaste locatie in een loods aan de Zuiddijk. Een plek die zich niet alleen leende voor opslag van licht- en geluidsapparatuur maar ook voor het bouwen van podia en het creëren van decoratie. Maar misschien wel het belangrijkste aan deze plek was haar charme en aantrekkingskracht. Mede door deze aantrekkingskracht, door de mogelijkheid om samen te komen, is daar door de jaren heen een grote, hechte groep vrijwilligers ontstaan. 

Dát is De Fik. Zo’n collectief van mensen is cruciaal aan het functioneren van de stichting in navolging van haar statutair gestelde doel: 

Het bieden van een podium aan met name jongeren om creativiteit en organisatietalent te ontwikkelen en te ondersteunen alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.” 

Vanuit dit collectief is tussen 2009 en 2015 de Drum & Bass scene in de Zaanstreek ontstaan. Ook meebewegend op de Dubstep hype van die tijd had De Fik organisatoren van grote en langlopende Bass-concepten in huis, samen met toereikende licht- en geluidsapparatuur. Vinyl Voodoo, Jungle Strike en Breakdown vormden een aantal jaar een piek in deze lokale scene en bijbehorende subcultuur, supported by De Fik Soundsystem.

Zo’n piek duurt niet eeuwig. Door het moeten verlaten van de loods aan de Zuiddijk en een reeks aan andere redenen zijn de activiteiten van De Fik een tijd lang versprokkeld geweest. De stichting verhuisde vaak, van opslag naar opslag. Vrijwilligers werden ouder en gingen werken en studeren. De stichting neigde naar Amsterdam en daar is De Fik nu dan ook al een aantal jaar gevestigd. 

Deze onstabiele en turbulente tijd kostte veel energie. De stichting verloor animo vanuit vrijwilligers en de bezette ruimten leenden zich voornamelijk voor de opslag van materieel, niet zozeer voor het cultiveren van een collectief. Met de verschuiving van de focus naar de Amsterdamse underground en de bijbehorende verhuizing was die transitie weliswaar compleet maar zonder vaste locatie is het opbouwen van een vaste, betrokken groep enorm lastig. 

Vandaar ook dat we een gat in de lucht sprongen toen de mogelijkheid zich voordeed om te betrekken in de Broedplaats ACTA. Nightwatch en Radion waren al langere tijd organisaties waar we mee samenwerkten en de beoogde ruimte bood eindelijk weer de mogelijkheden die we zolang gemist hadden tijdens ons vele verhuizen: samenkomen, hosten, bouwen en co-creëren. Sinds januari heeft de stichting weer serieus momentum en groeien er weer grootse plannen. Er is een nieuwe groep van toegewijde mensen ontstaan, een kern die vanuit de stichting allerlei initiatieven start gericht op verbinding, creativiteit en liefde.

Organisatie

Nico

Functietitel

Max

Functietitel

Joelle

Functietitel

Nico

Functietitel

Nico

Functietitel

Nico

Functietitel

Nico

Functietitel

Nico

Functietitel

neem contact op